19 Ocak 2008 Cumartesi

Koma Azad-Edi Bese

Edi bese
Edi bese le daye, vay ez diçime şoreşe
Hevale’m tev çune ma, tene ez name rureşe
Sebra min li vir naye, dile min ji bo çiya nexweşe
Megri daye dayika min, teva himbez li min vekirEwe ji nu de şin bibin, gul u kulilke zozana
Ewe azad bifire, teyren baz li asimana
Baran serbest bibare, ser nergiz u li ser şilana
Tilili bikşine daye, bikev’ nav govend u dilana


Evina dile min tu, zani giran u gelek e
Megri hesre xwe pake, ji wan çave xwe yi beleke
Ger şehid bim mezele’m, nav dile welate’m veke
Ger şehid bim mezele’m, nav dile welate’m veke
Ev dayika me hemiya ye, vaya tu car ji bir neke

Hiç yorum yok: