19 Ocak 2008 Cumartesi

Dino - Gûla Dîlé Min

DINO - GÛLA DîLÊ MIN

Gûla dîlê min qetandin
Bê av histin cilmisandin
Bo evina min sin nebe
Cemê dile min miciqandin
Nabe dilêm wa ha nabe
Bila gûl bilbilê sabe
Ware gûla min av bide
Bila evin bê war nebe
Gûla min bi xwînê sustin
Ser axa wê bê war hîstin
Perce kirin, hev qetandin
Bilbil a wî sewî histin
Nabe dilêm wa ha nabe bila gûl bilbilê sabe
Ware gûla min av bide
Bila evin bê war nebe
Gûlam kesk û sor û zere evin a min bê xebere
Bo te helya bûm penaber
Dil bi axîn û kesere
Nabe dilêm wa ha nabe
Bila gûl bilbile sabe
Ware gûla min av bide
Bila evin bê war nebe

Hiç yorum yok: